Visie

Onze visie:

Wij willen dat onze leerlingen bij het verlaten van de school zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
Hierbij gaan wij uit van de mogelijkheden in plaats van de beperkingen.