Begeleid ontdekkend leren

Op Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland wordt de methodiek van het begeleid ontdekkend leren (BOL) structureel en systematisch ingezet, elke dag en door alle collega’s, vanaf de groepen met onze jongste leerlingen tot in de stagegroepen.

Het kind- en leercentrum heeft als taak de leerlingen voor te bereiden op een plek in de maatschappij. Ons uitgangspunt daarbij is het bevorderen van zelfredzaamheid en zelfstandigheid op het gebied van onderwijs, werken, wonen en vrije tijd.

Begeleid ontdekkend leren is een geweldig krachtig en positief middel om te werken met de doelgroep zeer moeilijk lerende kinderen. De methodiek is ontwikkeld om hen te ondersteunen, te coachen en te begeleiden in het krijgen van autonomie en eigenaarschap. Het is heel belangrijk om leerlingen iedere dag bij zoveel mogelijk taken en volgens een vast stappenplan te leren om zelf verantwoordelijk te zijn en om zelf verantwoordelijkheid te kunnen en durven nemen. Onze leerlingen leren op een andere manier dan leerlingen in regulier onderwijs, en het is de taak van ons onderwijspersoneel om daarbij aan te sluiten. Daar speelt de methodiek van het begeleid ontdekkend leren een belangrijke rol in.

De methodiek is zo krachtig voor onze leerlingen, omdat het een sleutel is naar een zelfstandige(r) werkhouding. Leerlingen leren doelgericht aan hoe ze nieuwe en andere situaties kunnen benaderen. Ze leren na te denken over wat zij zelf kunnen en aankunnen. Met name dat laatste, het aankunnen, is een ontwikkelgebied dat van groot belang is voor onze doelgroep. Wanneer de basis van het aankunnen wordt verstevigd, wordt ruimte gecreëerd voor groei en ontwikkeling op de gebieden kunnen en kennen. Om de basis van aankunnen te verstevigen zijn kaders van veiligheid en ontdekruimte heel belangrijk voor leerlingen. Juist deze kaders zijn essentieel in de methodiek.

Binnen het basisklimaat van het kind- en leercentrum is de grondhouding die verbonden is aan het begeleid ontdekkend leren zichtbaar bij al het onderwijspersoneel. Belangrijke kernwaarden bij de methodiek van het begeleid ontdekkend leren zijn:

  • leer mij het zelf te doen;
  • moedig mij aan het zelf te doen;
  • ondersteun mij het zelf te doen.
Wat is BOL?
Wat betekent BOL voor begeleiders?
BOL is belangrijk voor onze leerlingen
Groeien door succeservaringen
De oorsprong van BOL en de plek op onze school
Dagelijks de handen op de rug
Begeleider wordt coach
Weten dat BOL werkt
De BOL-denklichtjes
Denklicht 1: Voorspellen
Denklicht 2: Plannen
Denklicht 3: Volgen
Denklicht 4: Evalueren