Schoolondersteuningsprofielen

Iedere school binnen ons samenwerkingsverband beschikt over een schoolondersteuningsprofiel. Dit is een document waarin u kunt vinden welke expertise onze school te bieden heeft en wat tot onze mogelijkheden en onmogelijkheden behoort. Hieronder kunt u de schoolondersteuningsprofielen van zowel ons kindcentrum als ons leercentrum downloaden.

Schoolondersteuningsprofiel kindcentrum 2023-2024 Schoolondersteuningsprofiel leercentrum 2023-2024