Nieuwe leerlingen

Aanmelding van nieuwe leerlingen gaat volgens een procedure.

De Commissie van Toelating doet een uitspraak over de toelaatbaarheid van een leerling voor een onderwijstype (in ons geval cluster 3) via een Toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Vervolgens krijgt onze interne Commissie voor de Begeleiding alle documenten en beoordeelt zij of een leerling op onze school thuishoort. Nadat de Commissie voor de Begeleiding een positieve beoordeling heeft afgegeven, krijgen de ouders/verzorgers van ons de aanmeldingsformulieren toegestuurd met de vraag deze ingevuld terug te sturen. Als de formulieren terug zijn, houden we een intakegesprek met ouders/verzorgers en kunnen we overgaan tot plaatsing. Voorafgaand aan bovenstaande bent u welkom voor een vrijblijvende rondleiding in onze school.