Ouders

Op Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland zijn ouders/verzorgers en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de ontwikkeling en goed (passend) onderwijs aan de kinderen: er is sprake van een pedagogisch bondgenootschap. Op onze school hebben we diverse vormen van ouderbetrokkenheid:

  • Voor de formele betrokkenheid hebben wij een medezeggenschapsraad (MR).
  • Voor ondersteuning bij verschillende activiteiten hebben we daarnaast een ouderraad (OR).
  • In de groepen worden leraren ondersteund door de inzet van klassenouders.
  • Wij maken gebruik van onze website met daarbij een ouderportaal, die we gebruiken om nieuwsbrieven en mails te versturen.

 

Voor meer informatie over de verschillende vormen van ouderbetrokkenheid kunt u hiernaast op de betreffende link klikken.


" Er bestaan geen ouders die niet heimelijk in hun kinderen iets bijzonders zien. En ze hebben gelijk, de mogelijkheden zijn onbeperkt."