Praktijkvakken vso

Op het vso worden de volgende praktijkvakken gegeven:

  • Burgerschap
  • Cultuureducatie
  • Huishoudkunde
  • Koken
  • Media en ICT
  • Persoonlijke verzorging
  • Plant en Dierverzorging
  • Techniek
  • Verkeer en Ruimte

Deze lessen worden gegeven binnen de eigen groep, vaak in subgroepjes. Het doel hiervan is om leerlingen theorie te bieden, welke daarna meteen praktisch betekenis krijgt. Het is daarmee goede voorbereiding op de volgende fase: de stages. Van belang is dat bepaalde kennis en kunde eerst helder wordt aangeleerd en getoond door de leraren. In een later stadium volgt dan het meer zelfstandig uitvoeren van bepaalde kennis.