Ouderraad (or)

De ouderraad (OR) is een orgaan van ouders. De OR houdt zich bezig met organisatorische zaken binnen de school.

De OR heeft daarin een ondersteunende rol. Zij helpt bij feestelijkheden; Sinterklaas, Kerst, Pasen, organiseert de avond-4-daagse, int de vrijwillige ouderbijdrage etc.

De OR komt maximaal 1 maal per maand bij elkaar voor overleg. Deze vergaderingen vinden plaats op school. OR-leden kunnen een specifieke functie hebben binnen de OR, zoals bijvoorbeeld: voorzitter, penningmeester, notulist of redactie van de schoolkrant.

De OR bestaat uit ouders/verzorgers en personeel van de school:

Oudergeleding:
Mevr. I. Talens (voorzitter, lid)
Dhr. J.R. Wiersum (wervingscommissie, lid)
Dhr. D. Snijder (penningmeester, lid)

Personeelsgeleding:
Mevr. M. Roossien (notulist, lid)
Mevr. W. de Jonge (lid)

De OR is per direct op zoek naar nieuwe leden. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen met de personeelsgeleding van Kind- en Leercentrum W.A. van Liefland.