Ouderraad (or)

De ouderraad (or) is een orgaan van ouders. De or houdt zich bezig met organisatorische zaken binnen de school.

De or heeft daarin een ondersteunende rol. Zij helpt bij feestelijkheden; Sinterklaas, Kerst, Pasen, organiseert de avond-4-daagse, int de vrijwillige ouderbijdrage etc.

De or komt maximaal één keer per maand bij elkaar voor overleg. Deze vergaderingen vinden plaats op school. or-leden kunnen een specifieke functie hebben binnen de or, zoals bijvoorbeeld: voorzitter, penningmeester of notulist.

De or bestaat uit ouders/verzorgers en personeel van de school:

Oudergeleding:

  • Meda Kolthof (voorzitter)
  • Sanne Lietmeijer- Rijpstra (penningmeester)
  • Marga Heres (notulist)
  • Jeroen Wiersum
  • Marieke de Ruiter
  • Yanto van Straten

Personeelsgeleding:

  • Els Altena
  • Wiebke de Jonge