Positive behaviour support so

Wat is School Wide Positive Behaviour of het stimuleren van positief gedrag? 
We vinden het heel gewoon om kinderen te leren hoe ze kunnen lezen. Eerst technisch lezen (hoe maak je woorden) en vervolgens begrijpend lezen (wat lees ik eigenlijk precies). Zo'n proces duurt vaak jaren. Net zo belangrijk is dat alle leerlingen zich veilig voelen op school. Er zijn op thuis, school en in de buurt, allemaal afspraken over hoe we ons 'goed' gedragen. Er wordt daarbij als vanzelfsprekend verwacht dat kinderen weten wat 'goed' gedrag is en dat ze dit allemaal beheersen. Maar wat op straat wel kan passen, past soms niet aan de eettafel. Wat de ene juf bedoelt als ze zegt 'loop eens rustig', kan verschillen van wat een andere juf misschien vindt.
Wij vinden dat wij als school een taak hebben: kinderen mogen weten wat er precies van ze verwacht wordt: heldere gedragsverwachtingen over wat 'goed' gedrag nu precies is. De gedragsverwachtingen zijn op onze so-afdeling gevisualiseerd, ze zijn overal zichtbaar. Deze gedragsverwachtingen moeten, net als lezen, geoefend worden, leerlingen krijgen hier les in. We gaan hierbij uit van een positive benadering. Iedereen wil het immers graag goed doen en een compliment ontvangen. Een belangrijke mascotte hierbij is Piebie: Piebie staat op alle kaarten met onze gedragsverwachtingen. Daarnaast legt Piebie soms persoonlijk een een bezoekje af aan een groep. Leerlingen kunnen individueel of als groep samen een hele week heel gericht werken aan een bepaalde gedragsverwachting (bijvoorbeeld: ik loop rustig in de gang) en samen Piebie-muntjes verdienen. Een beloning kan zijn: met de hele groep fruit-smoothies maken, langer buiten spelen of zwemmen met de groep. U kunt dit thuis ook toepassen en hieronder vindt u iedere keer nieuwe tips en aandachtspunten rond ons PBS.    
  • Gewenst gedrag versterken
  • Heb heldere verwachtingen (laat zien en horen wat je van het kind verwacht)
  • Leer de verwachting aan (PBS-les)
  • Bekrachtig de verwachtingen, waarbij het kind meer positieve dan negatieve feedback ontvangt (4:1)
  • Schenk zo min mogelijk aandacht aan ongewenst gedrag (actief negeren)
  • Wees helder welke gevolgen onacceptabel gedrag heeft (consequenties op gedrag)

 

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van o.a. gedragsverwachtingen, maar bijvoorbeeld ook een beloningskaart voor thuis: