Cultuuronderwijs

Waarom aandacht voor cultuur op onze school?
Cultuureducatie is belangrijk voor onze leerlingen. Maar waarom eigenlijk? Er zijn een heleboel redenen om cultuureducatie actief onderdeel van ons lesaanbod te laten zijn:

  • Maatschappelijke component: cultuur verbindt samenleving en onderwijs: het is een soort cement dat bindt
  • Onderwijscomponent: cultuur draagt bij aan de brede ontwikkeling van leerlingen en biedt hierdoor kansen
  • Bewustwording van cultureel erfgoed: cultuur maakt leerlingen bewust van wat cultuur in de maatschappij en eigen omgeving betekent
  • Persoonlijke ontwikkeling: cultuur raakt je, verwondert en kan mensen verbinden
  • Emotionele ontwikkeling: cultuur levert een bijdrage aan de emotionele ontwikkeling van de persoon
  • Talentontwikkeling: cultuur draagt bij aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden
  • Beroepsperspectief: cultuur bereid je voor op het kunstenaarschap, iedereen is een kunstenaar.


Wat zijn onze doelen?
Wij willen leerlingen actief (zelf doen en deelnemen), reflectief (een mening vormen en deze uiten) en receptief (ondervinden en genieten van) in aanraking brengen met allerlei vormen van kunst en cultuur
Wij willen werken aan een klimaat van positieve stimulans en uitdaging, waar ruimte is voor zelfstandig en creatief handelen
Wij willen leerlingen uitdagen zelfstandig (creatieve) oplossingen te bedenken en leren samen te werken
We willen leerlingen bewust laten worden van zichzelf en hun plaats in de wereld naast anderen.
Wat doen wij op school aan cultuureducatie?
Onder cultuureducatie worden alle lessen bedoeld waarbij cultuur als doel of als middel wordt ingezet.

Wij zijn sterk bezig om cultuureducatie een grotere plek binnen ons onderwijs te geven en het komende schooljaar bieden we cultuureducatie aan in lesblokken van 10 weken. Ieder lesblok komen twee disciplines aan de beurt (handvaardigheid en muziek en in het andere blok tekenen en drama). Naast de lessen erfgoededucatie (sinterklaas, Pasen, enz.) in de eigen klas, bieden we een schoolbreed overkoepelend programma aan. We willen dat leerlingen aan het einde van hun schoolloopbaan een aantal erfgoedprojecten hebben gedaan. Daarnaast hebben we twee Kunstmaanden in het jaar. Deze Kunstmaand is schoolbreed en gaat uit van een thema.

Het atelier
Een aantal leerlingen van het VSO krijgen teken-en schilderlessen in het atelier. Per periode van 10 weken komen er groepjes van 2 - 3 leerlingen in het atelier. Ze leren hier gebruik te maken van verschillende materialen en technieken.
De beginners leren o.a hoe ze kleuren kunnen mengen en het gebruik van het materiaal (wanneer pak je een klein penseel, wanneer een grote kwast)
Gevorderden leren o.a welke kleuren het best gebruikt kunnen worden in hun werkstuk en hoe je ze toepast( bijvoorbeeld: hoe ontstaat diepte)
Vergevorderden leren o.a over compositie, bedenken zelf het onderwerp, helpen mee met het inrichten van een expositie.

Iedere periode bespreken we een beroemde kunstschilder. We gaan dan ook schilderen op dezelfde manier als deze kunstschilders.
De gemaakte werkstukken worden in de hal of in een van de lokalen neergehangen, zodat de school er min of meer als een museum uit gaat zien.