Verlof aanvragen

Er zijn soms situaties waarbij uw kind verlof nodig heeft. We verzoeken de ouders/verzorgers afspraken met (huis)arts of tandarts zoveel mogelijk buiten schooltijd te plannen. Soms is dit echter niet mogelijk, u bent dan gebonden aan de tijd die bijv. een ziekenhuis voor u plant. U moet dan verlof aanvragen. Hieronder vindt u het verlofaanvraagformulier van onze school. Wilt u dit formulier tijdig invullen en bij de leerkracht inleveren? U krijgt het formulier terug met hierop aangegeven of het verlof wel of niet wordt toegekend.

Voor verlof tijdens vakanties geeft de leerplicht in principe geen toestemming, uitzonderingen daargelaten. Bij een aanvraag voor verlof tijdens de vakantie vraagt onze school altijd advies aan leerplicht en wij volgen dat advies in principe op. Tijdig vragen wat wel of niet mogelijk is, voorkomt teleurstellingen.

Verlof aanvragen